Μέλη

Ο Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων παιδιών με νεοπλασματική ή άλλη σοβαρή για την υγεία τους ασθένεια. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Μάιο του 2022, με εμπνευστή τον μικρό Αλέξανδρο Δαρδώνη, ένα 13χρονο αγόρι που πολέμησε τον καρκίνο και, ενώ νοσούσε, δημιούργησε ένα παράσημο ανδρείας για όλα τα παιδιά που αγωνίζονται για τη ζωή τους.

Έχει τους εξής σκοπούς:

-Ενίσχυση ηθική, ψυχολογική, οικονομική οικογενειών παιδιών με νεοπλασματική ή άλλη σοβαρή για την υγεία τους ασθένεια.

-Αγορά και δωρεά ιατρικού εξοπλισμού σε παιδιατρικές πτέρυγες νοσοκομείων.

-Ενημέρωση και εγγραφή δοτών μυελού των οστών και αιμοδοτών.

-Υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών, καθώς και προγραμμάτων σε θέματα δημόσιας υγείας, κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης της συνοχής, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους.