Μέλη
Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας "Ξαναρχί-ΖΩ"

Σκοποί του Σωματείου είναι:

Α. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μίας τέλειας καi όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αποκαταστάσεως (rehabilitation).

Β. Η ψυχολογική προετοιμασία όσων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφής θεραπεία για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής καρκινώματος και η υποδοχή των καινούργιων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της μελλοντικής καθημερινής ζωής του καρκινοπαθούς.

Γ. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες γιατρούς ογκολόγους,  των Νοσοκομειακών, Πανεπιστημιακών ή μη ιδρυμάτων και όλων των θεραπευτηρίων εν γένει Δημοσίων ή ιδιωτικών, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρού και ασθενούς, την ενημέρωση και την προσαρμογή στα σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης.

Δ. Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης μεταξύ των καρκινοπαθών ως και η δημιουργία ενός οικογενειακού μεταξύ του περιβάλλοντος με την πιο πλατιά έννοια.

Ε. Η πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση και τους τρόπους βοήθειας και ενισχύσεως του καρκινοπαθούς και η ανάπτυξη στενών σχέσεων φιλίας με όλους εκείνους που θα ήταν διατεθειμένοι να συμπαρασταθούν με κάθε μέσον στο έργο του Συλλόγου.

ΣΤ. Η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την αποφυγή κάθε κοινωνικής δραστηριότητας οποιασδήποτε μορφής που θα είναι ξένη στον κύριο και πρωταρχικό στόχο του Συλλόγου που είναι η υγεία, ψυχική ηρεμία και πλήρης αποκατάσταση (rehabilitation) των μελών του                                                                                                

 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ksanarxizw.org