Επιλογή Σελίδας

Κ.Ε.Φ.Ι.

Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών

 

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι» ΑΘΗΝΩΝ ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004. Στόχος του Συλλόγου είναι να αλλάξει την αντίληψη ότι η ασθένεια αυτή, μαζί με την καταβολή του σώματος λόγω των θεραπειών, είναι ικανή να καταβάλλει και την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό διαψεύδεται από όλα τα μέλη, που οργανωθήκαν προκειμένου να προσφέρουν ψυχολογική στήριξη σε κάθε νέο ασθενή και την οικογένειά του.

Φιλοδοξία όλων είναι ο Σύλλογος να γίνει: • Στήριγμα στις δύσκολες στιγμές της διάγνωσης, του χειρουργείου και των θεραπειών. • Χώρος ανταλλαγής εμπειριών & συναισθημάτων με στόχο την αλληλοβοήθεια. • Δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων όλων των καρκινοπαθών (υγειονομικών, κοινωνικών, εργασιακών). • Αφορμή για να ανατραπεί η αμηχανία της κοινωνίας και ο φόβος που συνοδεύει τον καρκίνο. Με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών (βάσει και της υπ. αριθμ. 6031/24-11-2004 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και με καταχωρημένο αύξοντα αριθμό 25561/2004) σκοποί του είναι:Ι. Η δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών με καρκίνο για την ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.ΙΙ. Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου, των ασθενών με καρκίνο, η εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων, που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών του. ΙΙΙ. Η καταπολέμηση της οικονομικής και ψυχολογικής «μιζέριας» των ασθενών, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου και η οικονομική ενίσχυση αυτών, με οποιαδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Δ.Σ. ΙV. Η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. V. Η δημιουργία Κέντρου Πληροφοριών και Υποστήριξης με σκοπό την ενημέρωση και κατεύθυνση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία (Ν.2519/97 κ.ά.) καθώς και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία. VI. Η συνεργασία του Συλλόγου με Αντικαρκινικά Νοσοκομεία, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Σωματεία και γενικά εταιρείες ή ιδιώτες με κοινούς σκοπούς και στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών έχει αναπτύξει έντονη και πολυδιάστατη δραστηριότητα για να καλύψει, όχι μόνο τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και για να συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για θέματα που σχετίζονται με τη νόσο σε κάθε επίπεδο, πρόληψη, αντιμετώπιση κι αποθεραπεία.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Συλλόγου συγκαταλέγονται εκστρατείες ενημέρωσης, όπως η εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καρκινοπαθών «Δικαίωμά μου!» από την οποία έχουν επωφεληθεί έως σήμερα περισσότερα από 120.000 άτομα. Αξίζει να τονιστεί ότι από το 2012 που ξεκίνησε η εκστρατεία «Δικαίωμά μου!», το 40% των τηλεφωνικών κλήσεων που δέχεται ο Σύλλογος αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ το micro site που λειτουργεί ειδικά για το θέμα αυτό, το έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 55.000 άτομα. Άλλη δράση είναι η εκστρατεία για τη σημασία της διατροφής στην πρόληψη κι αντιμετώπιση του καρκίνου με επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα. Η εθελοντική δράση του Συλλόγου είναι επίσης πολύ έντονη. Περισσότεροι από 50 Εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένοι σε θέματα αντιμετώπισης ογκολογικών ασθενών, επισκέπτονται καθημερινά όλες τις ογκολογικές κλινικές της Αττικής προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη, μοιράζοντας νερό και σνακ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, διανέμοντας χρήσιμο ενημερωτικό υλικό κλπ. Παράλληλα, διατηρεί ένα σύνθετο δίκτυο υποστηρικτών (Χειρουργοί, Ακτινοθεραπευτές, Ογκολόγοι, Διοικητές Νοσοκομείων κλπ.) σε όλες τις ογκολογικές κλινικές, προσφέροντας υποστήριξη σε ανασφάλιστους καρκινοπαθείς, ενώ η εξεύρεση φαρμάκων, μέσω του μοναδικού, στα Ελληνικά δεδομένα, δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.», αποτελεί μια ακόμα σημαντική προσφορά στην ευάλωτη ομάδα των καρκινοπαθών της σημερινής Ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, οργανώνονται σε εβδομαδιαία βάση ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις για διάφορα θέματα όπως ψυχολογική υποστήριξη, διατροφή, μουσικοθεραπεία, άσκηση κλπ. με στόχο τη συνεχή υποστήριξη κι ενδυνάμωση του ασθενή. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» έχει βραβευτεί για την προσφορά του στην κοινωνία από την Ένωση Ελλήνων Ευεργετών (2012) και την Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία ΑΚΟΣ (2013).

  1. Γεωγραφική Εμβέλεια Δραστηριότητας Η έδρα του Συλλόγου βρίσκεται στην Αθήνα. Μέσω της στενής συνεργασίας του Συλλόγου με 35 άλλες ΜΚΟ Καρκινοπαθών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες στηρίζουν τις δράσεις του «Κ.Ε.Φ.Ι.», για περισσότερα από 10 χρόνια, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η γεωγραφική εμβέλεια της δραστηριότητας του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» καλύπτει όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι εκστρατείες «Δικαίωμά μου!» και «τροφός», όπου μέσω αυτής της συνεργασίας αυτής, μοιράστηκαν περισσότερα από 100.000 στην πρώτη και 40.000 στη δεύτερη, ενημερωτικά έντυπα σε όλη τη χώρα.
  2. Πεδίο Εργασιών – Δραστηριότητας Ο Σύλλογος «Κ.Ε.Φ.Ι.» προσπαθεί μέσω των δράσεων του να σταθεί δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του προσφέροντας στήριξη σε κάθε επίπεδο. Έχει αναπτύξει έντονη δράση μέσω των εκστρατειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης που υλοποιεί σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσω της συμμετοχής και διασύνδεσης των δημόσιων και ιδιωτικών υγειονομικών φορέων με την κοινωνία των πολιτών (Νοσοκομεία, Κέντρα Ημέρας, Υποστηρικτικές Δομές, Ιατρεία Πόνου, Κοινωνικά Ιατρεία, άλλες ΜΚΟ και Σύλλογοι κλπ.), για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών, κυρίως των ανασφάλιστων, στη θεραπεία, μέσω της συνεχούς καταγραφής των αναγκών του Έλληνα καρκινοπαθή και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του (patient advocacy), προώθηση συνεργιών με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. European Cancer Patient Coalition – ECPC, CML ADVOCATES NETWORK, Europa Colon,) προς όφελος του ασθενή κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, το πεδίο δραστηριότητας του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» έγκειται: α) στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και μελών οικογενειών τους, είτε σε ομαδικό, είτε σε ατομικό επίπεδο που επιτυγχάνεται μέσω της εις βάθος εκπαίδευσης νέων εθελοντών, με τη συνεργασία και υποστήριξη έμπειρων ψυχοθεραπευτών. β) στη διοργάνωση ομιλιών και παρουσιάσεων, ημερίδων για την πρόληψη και την ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου από εξειδικευμένους γιατρούς, εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εθελοντές προνοιακού και κοινωνικού έργου και εκστρατειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της κοινωνίας και των ασθενών, γ) στην ενημέρωση για τις κοινωνικές και ασφαλιστικές παροχές υπέρ των ογκολογικών ασθενών, για θέματα που αφορούν την κοινωνία σχετικά με τον καρκίνο (όπως η πρόληψη, το κάπνισμα, οι κοινωνικές προκαταλήψεις κ.ά.), δ) στην παροχή ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών στο Νοσοκομείο και την υποστήριξή τους σε πρακτικά θέματα, όπως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ε) στη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις φορέων και εκπροσώπων ογκολογικών ασθενών και σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια, στ) υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών ως προς την εκπροσώπηση τους ως προς τα συλλογικά όργανα της πολιτείας, ανάδειξη κι ενημέρωση ως προς τα κοινωνικά, οικονομικά κι ιατρικά δικαιώματα τους με στόχο την ενεργή διεκδίκησή τους, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσα από τα ΜΜΕ, μέσα από την ορθολογική κι εμπεριστατωμένη προβολή τους σε αυτά.

  1. Κοινό που απευθύνεται η οργάνωση (Ομάδες Στόχευσης) Ασθενείς με καρκίνο, φροντιστές ασθενών με καρκίνο, μέλη των οικογενειών τους, εθελοντές, ψυχολόγοι, ιατροί και γενικότερα το ευρύτερο υγειονομικό προσωπικό, μέλη Συλλόγων, Νοσοκομειακές ογκολογικές και αιματολογικές μονάδες, Νομικοί, ΜΜΕ, η ευρύτερη και τοπική κοινωνία-ενεργοί πολίτες που επιθυμούν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το θέμα.

Ο στόχος αυτός πραγματώνεται με 1. Τη Δημιουργία: • Προγράμματος βασικής εκπαίδευσης νέων εθελοντών, διάρκειας 1 ετoυς, με τη συνεργασία και υποστήριξη έμπειρων ψυχοθεραπευτών. • Ομάδων συζήτησης και μοίρασμα εμπειριών • Ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης • Ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης • Ομάδων δημιουργικής απασχόλησης

  1. Τη Διοργάνωση: • Ομιλιών • Ημερίδων για την πρόληψη και ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου από εξειδικευμένους γιατρούς και επιστήμονες • Εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εθελοντές προνοιακού και κοινωνικού έργου • Καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
  2. Την ενημέρωση • Για τις ειδικές κοινωνικές παροχές υπέρ των ογκολογικών ασθενών • Για τα ασφαλιστικά δικαιώματα που παρέχουν οι Ασφαλιστικοί Φορείς υπέρ των ογκολογικών ασθενών • Για θέματα που αφορούν την κοινωνία σχετικά με τον καρκίνο (όπως η πρόληψη, το κάπνισμα, οι κοινωνικές προκαταλήψεις κ.λ.π.)

4.Ο ασθενής έχει δικαίωμα: • Να του αναγνωριστεί ποσοστό αναπηρίας • Να του παρασχεθούν οι πιο σύγχρονες εξετάσεις και τα πιο εξελιγμένα φάρμακα • Να του παρασχεθεί δεύτερη ιατρική γνώμη • Στην εμπιστευτική και απόρρητη πληροφορία του ιστορικού του και του ατομικού φακέλου υγείας • Να αρνηθεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαγνωστική εξέταση και οποιαδήποτε προβλεπόμενη θεραπεία • Να ζητήσει να του δοθεί πλήρες αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου • Να αρνηθεί τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε ερευνητική εκπαιδευτική ιατρική διαδικασία • Να πληροφορηθεί από τους αρμόδιους λειτουργούς του νοσοκομείου για τα νόμιμα δικαιώματά του • Να γνωρίζει τα ονόματα, τίτλους και ειδικότητες των γιατρών και νοσηλευτών που τον έχουν να αναλάβει.

Φαραντάτων 34
Τ.Κ. 11527 – Αθήνα


[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”h3″]

210 6468222

[wp-svg-icons icon=”drawer-3″ wrap=”h3″]

210 6468221

[wp-svg-icons icon=”earth” wrap=”h3″]
[wp-svg-icons icon=”mail-2″ wrap=”h3″]

 

Τα Μέλη της ΕΛΛΟΚ

«ΑγκαλιάΖΩ» Όμιλος Εθελοντών κατά του Kαρκίνου Ν.Αχαίας

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Νομού Θεσσαλονίκης

Σύλλογος καρκινοπαθών Κατερίνης – Πιερίας – «Η Αγία Αικατερίνη»

Κ.Ε.Φ.Ι. Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” Νομού Αχαΐας

«ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ» Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο

«Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL»

«ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου / Πανελλήνιος Σύλλογος Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού Οστών «ΠΑΣΜΜΟ»

ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ Σύλλογος εθελοντών κοινωνικής & συναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους

Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας Είμαστε Μαζί

Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων αυτών «Μαζί Σου»

Σύλλογος καρκινοπαθών Γιαννιτσών

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας «Η Αλληλεγγύη»

Σύλλογος Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου» – «ΣΥΝΕΧΙΖΩ»

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ»

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Στήριξης Μυκόνου «Δύναμη Ψυχής»

Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας

Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης

Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου

Σύλλογος Καρκινοπαθών Μαγνησίας

Σύλλογος καρκινοπαθών Ν.Λάρισας

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων

"ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ" Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Ρόδου

"ΕπιΣτήθιοι Φίλοι" Σύλλογος εθελοντών κατά του καρκίνου του Μαστού Ν. Αρτας

Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων με Νεοπλασματική Ασθένεια κατά την Παιδική και Εφηβική ηλικία - το ΚΥΤΤΑΡΟ

Σύλλογος Φίλων ΑΝΘ Θεαγένειο «Αλέξανδρος Συμεωνίδης»

"παραΜΕΝΟΝΤΑΣ ΖΩΗροι" Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ξάνθης

Σύλλογος Καρκινοπαθών «Μαζί για Ζωή»

Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλας

Σύλλογος Άγωνας Ζωής Ν. Ευρυτανίας

Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδαίας

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας "Ξαναρχί-ΖΩ"

Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η Ηλιαχτίδα»

FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα

Σύνδεσμος Φίλων Ασθενών του ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά»- Στάσου Κοντά Μας

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών - Κάπα3