Επιλογή Σελίδας

Σύλλογος καρκινοπαθών Ν.Λάρισας

Σκοπός του Συλλόγου μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον γενικό πληθυσμό σε σχέση με την ασθένεια του καρκίνου, να βοηθήσουμε στην πρόληψη, να προάγουμε την έγκαιρη διάγνωση, να στηρίζουμε ψυχοκοινωνικά τους ασθενείς, τα μέλη των οικογενειών τους και τους φροντιστές τους και να προωθούμε την καλύτερη ποιότητα ζωής και τα δικαιώματα των καρκινοπαθών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ποικίλες δράσεις που εκτελούνται είτε αποκλειστικά από το Σύλλογό μας  και τα μέλη μας, είτε από κοινού με την σύμπραξη και άλλων φορέων, οργανώσεων και ομάδων.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 6-4-2006 και  αριθμεί πάνω από 500 μέλη.

Δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη του, έχουν άτομα που νόσησαν ή νοσούν από την ασθένεια του καρκίνου.

Το Σύλλογο πλαισιώνει ομάδα εθελοντών, η δυναμικότητα της οποίας ανέρχεται σήμερα στον αριθμό των 60 ανθρώπων ηλικίας από 20 έως 70 ετών.

Όλες οι δράσεις τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει και πραγματοποιεί ο Σύλλογος, προσφέρονται δωρεάν στα μέλη μας.

Στο πλαίσιο της σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης και πρόληψης, ο Σύλλογος οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, ενημερωτικές εκστρατείες και άλλες στοχευμένες δράσεις και εκδηλώσεις προκειμένου να ευαισθητοποιήσει, να πληροφορήσει και να κινητοποιήσει τον γενικό πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής  ενώ παράλληλα προσπαθούμε σε συνεργασία με ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια και νοσηλευτικά ιδρύματα να εξασφαλίζουμε όποτε και όπου είναι εφικτό προνομιακές τιμές σε διαγνωστικές εξετάσεις, προκειμένου να εξετάζονται όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας.

Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη σε ασθενείς και μέλη των οικογενειών τους, μέσα από ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες καθώς και ομαδικά προγράμματα στήριξης.

Πραγματοποιούμε κάθε έτος σεμινάρια εκπαίδευσης των εθελοντών μας από ψυχολόγους του ιδρύματος GestaltFoundation, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τούς παρέχουμε σταθερή εποπτεία από τους επαγγελματίες του ιδρύματος.

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές μας, βρίσκονται στα 2 νοσοκομεία της πόλης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο)  παρέχοντας ενδονοσοκομειακή στήριξη στους ασθενείς των ογκολογικών τμημάτων ενόσω αυτοί βρίσκονται σε αναμονή της χημειοθεραπείας τους, όπως επίσης και στους συνοδούς αυτών.

Εθελοντές μας στελεχώνουν  το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Συλλόγου μας, το οποίο αποτελείται από  κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και νομικούς.

Λειτουργούμε τμήμα θεραπευτικής γιόγκα και τάιτσι για τα μέλη και τους εθελοντές μας.

Είμαστε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Ασθενών με Καρκίνο (ECPC) που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πραγματοποιούμε επίσης εκδρομές και άλλες δράσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Υποστηρικτές μας:

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας οικονομικά υποστηρίζεται αποκλειστικά και μόνο από δωρεές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Επισημαίνουμε ότι τα μέλη του μας δεν επιβαρύνονται με καμία οικονομική συνδρομή.

Το διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος: Ιωάννα Καραβάνα

Αντιπρόεδρος: Όλγα Τσιούρβα

Γραμματέας: Ιωάννης Γκούμας

Ταμίας: Χρήστος Χρήστου

Μέλη: Άρτεμη Καραγιάννη, Πηνελόπη Λιάκου , Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου

 

CANCER-PATIENTS ASSOCIATION of LARISA

The aim of our association is to sensitize the general public to the cancer disease, to help its prevention, to promote prompt diagnosis, to support psychologically and socially the patients, the members of their families and their carers and to promote the better life quality and the rights of cancer patients. In this framework various actions are included which are carried out either by our Association and its members alone or in co-operation with other bodies, organizations and groups.

Our Association was founded on 6/4/2006 and consists of over 450 members.

Eligible for membership are those who are or have been sick with cancer.

The Association comprises a group of volunteers, numbering today 60 people aged from 20 to 70 years old.

All the actions, projects and services undertaken and carried out by our Association are offered free of charge to our members.

In the frame of correct and prompt updating and prevention, our Association organizes workshops, seminars, information campaigns and various other targeted actions and events in order to sensitize, inform and stimulate the general public of the greater area, while at the same time we attempt, in co-operation with private medical laboratories and medical institutions, to ensure, when and where possible, budget prices for diagnostic tests so that as many fellow citizens as possible can be examined.

Specialized psychologists offer psychological and social support to patients and the members of their families through personal consultation sessions as well as group support programs.

Every year we hold training seminars for our volunteers with the collaboration of psychologists from the Gestalt Foundation, while all over the year professionals of our Association provide them with consistent support.

Our specially trained volunteers are present in both major hospitals of our city, that is, the University-General Hospital of Larissa and General Hospital of Larissa (Koutlimbanio & Triantafillio), providing in hospital support both to the patients of the oncology wards while they are awaiting chemotherapy and to their escorts.

Our volunteers staff the Social Service of our Association which consists of Social Workers, Psychologists and Lawyers.

We run therapeutic yoga classes for our members.

We are members of the Hellenic Cancer Federation, of the European Cancer Patient Coalition (ECPC) based in Brussels and of the National Center of Disabled Persons (ΕΣΑΜΕΑ).

Every year we organize excursions and other actions and events of cultural and recreational nature.

Our sponsors:

The Association of Cancer Patients of Larissa is financially supported only by donations made by individuals and businesses, while, part of the operating costs is covered by the income from “money boxes” we have placed in various firms in our city. We point out that the members of the Association do not have to pay any annual fee.

The Administrative Board:

President: Ioanna Karavana

Vice-President: Olga Tsiourva

Secretary: Ioannis Goumas

Treasurer: Christos Christou

Members: Artemis Karagianni, Pinelopi Liakou, Alexandra Haralampidou

Δήμητρας 14
Τ.Κ. 41221 – Λάρισα


[wp-svg-icons icon=”phone” wrap=”h3″]

2410 620393

[wp-svg-icons icon=”drawer-3″ wrap=”h3″]

2410 620393

[wp-svg-icons icon=”earth” wrap=”h3″]
[wp-svg-icons icon=”mail-2″ wrap=”h3″]

Τα Μέλη της ΕΛΛΟΚ

«ΑγκαλιάΖΩ» Όμιλος Εθελοντών κατά του Kαρκίνου Ν.Αχαίας

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Νομού Θεσσαλονίκης

Σύλλογος καρκινοπαθών Κατερίνης – Πιερίας – «Η Αγία Αικατερίνη»

Κ.Ε.Φ.Ι. Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” Νομού Αχαΐας

«ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ» Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο

«Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL»

«ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου / Πανελλήνιος Σύλλογος Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού Οστών «ΠΑΣΜΜΟ»

ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ Σύλλογος εθελοντών κοινωνικής & συναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους

Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας Είμαστε Μαζί

Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων αυτών «Μαζί Σου»

Σύλλογος καρκινοπαθών Γιαννιτσών

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας «Η Αλληλεγγύη»

Σύλλογος Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου» – «ΣΥΝΕΧΙΖΩ»

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ»

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Στήριξης Μυκόνου «Δύναμη Ψυχής»

Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας

Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης

Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου

Σύλλογος Καρκινοπαθών Μαγνησίας

Σύλλογος καρκινοπαθών Ν.Λάρισας

Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων

"ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ" Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Ρόδου

"ΕπιΣτήθιοι Φίλοι" Σύλλογος εθελοντών κατά του καρκίνου του Μαστού Ν. Αρτας

Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων με Νεοπλασματική Ασθένεια κατά την Παιδική και Εφηβική ηλικία - το ΚΥΤΤΑΡΟ

Σύλλογος Φίλων ΑΝΘ Θεαγένειο «Αλέξανδρος Συμεωνίδης»

"παραΜΕΝΟΝΤΑΣ ΖΩΗροι" Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ξάνθης

Σύλλογος Καρκινοπαθών «Μαζί για Ζωή»

Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Ν. Καβάλας

Σύλλογος Άγωνας Ζωής Ν. Ευρυτανίας

Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδαίας

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας "Ξαναρχί-ΖΩ"

Ελληνική Ομάδα Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η Ηλιαχτίδα»

FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα

Σύνδεσμος Φίλων Ασθενών του ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά»- Στάσου Κοντά Μας

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών - Κάπα3