Επιλογή Σελίδας

Η Ολυμπία Μπήτρου (Χαλδαίου) είναι Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – Αγκαλιάζω από το 2011 μέχρι σήμερα, έχει διατελέσει μέλος ΔΣ  (2 θητείες) και μέλος από το 1983. Ζει στην Αίγινα και ασχολείται με τον εθελοντισμό σε πολλούς τομείς. Είναι ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης «Αίγινα Εθελοντής» καθώς και μέλος άλλων εθελοντικών οργανώσεων.

Η Ολυμπία είναι συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος και έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία ως πρώην Διευθύντρια Διοίκησης και Πολιτικών Δικαιωμάτων της Νομαρχίας Πειραιώς. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.