Πολιτικές για
τον καρκίνο

Η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές μέχρι σήμερα θέτουν τον ασθενή στο επίκεντρο μόνο στα λόγια. Διεκδικούμε μία προσέγγιση με τον ασθενή στο επίκεντρο στην πράξη: με θεσμική εκπροσώπηση των ασθενών με καρκίνο στα αρμόδια όργανα ως ισότιμων εταίρων. 

Βασικές μας προτεραιότητες στην πολιτική για τον καρκίνο είναι η ανάγκη να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου σε συνδυασμό με ένα αξιόπιστο πληθυσμιακό Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και ένα Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για τον έλεγχο του καρκίνου και ένα αποδοτικό σύστημα ογκολογικής περίθαλψης.

Οι προτάσεις μας που κατατίθενται προς την πολιτική ηγεσία με υπομνήματα και επιστολές αφορούν την έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα την ψυχική υγεία, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, την Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Υγείας, την κάλυψη του κόστους αναγκαίων διαγνωστικών εξετάσεων και βιοδεικτών, την πλήρη κάλυψη του κόστους των φαρμάκων των συνοδών νοσημάτων ή παρενεργειών των θεραπειών καρκίνου κ.α. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ
Title Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ
Title Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ
Πολιτικές για
τον καρκίνο

Η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές μέχρι σήμερα θέτουν τον ασθενή στο επίκεντρο μόνο στα λόγια. Διεκδικούμε μία προσέγγιση με τον ασθενή στο επίκεντρο στην πράξη: με θεσμική εκπροσώπηση των ασθενών με καρκίνο στα αρμόδια όργανα ως ισότιμων εταίρων. 

Βασικές μας προτεραιότητες στην πολιτική για τον καρκίνο είναι η ανάγκη να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου σε συνδυασμό με ένα αξιόπιστο πληθυσμιακό Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και ένα Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για τον έλεγχο του καρκίνου και ένα αποδοτικό σύστημα ογκολογικής περίθαλψης.

Οι προτάσεις μας που κατατίθενται προς την πολιτική ηγεσία με υπομνήματα και επιστολές αφορούν την έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα την ψυχική υγεία, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, την Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών Υγείας, την κάλυψη του κόστους αναγκαίων διαγνωστικών εξετάσεων και βιοδεικτών, την πλήρη κάλυψη του κόστους των φαρμάκων των συνοδών νοσημάτων ή παρενεργειών των θεραπειών καρκίνου κ.α. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ
Title Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ