Επιλογή Σελίδας

Η Campeόn Gaming είναι ελληνική εταιρεία, με δραστηριότητα στο εξωτερικό, η οποία ιδρύθηκε το 2017, από μια ομάδα 5 ατόμων.

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του iGaming, η οποία παρέχει καινοτόμα τεχνολογία και δημιουργεί αξιόπιστες συνεργασίες.

Η εταιρεία σήμερα αριθμεί παραπάνω από 100 άτομα και στοχεύει στη διαρκή ενίσχυση των ανθρώπων της, αλλά και τη δημιουργία κοινωνικού αντικτύπου, μέσα από δράσεις και συνεργασίες.

Η Campeόn Gaming αναγνωρίζει τη σημασία της σωματικής και ψυχικής υγείας για τους ανθρώπους της, αλλά και το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. Για αυτόν τον λόγο, το 2022, ενίσχυσε την ΕΛΛΟΚ για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για τον Καρκίνο του Προστάτη, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ενίσχυσης των ανθρώπων που νοσούν, ώστε να μην μένουν μόνοι τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://campeongaming.com/csr-el/