Επιλογή Σελίδας

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ

Εντυπωσιακά τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας της ECPC

για την σχετιζόμενη με τον Καρκίνο φλεβική Θρόμβωση!

 

  • Μόλις 8% το ποσοστό των ασθενών που δέχθηκε ενημέρωση από τον γιατρό τους και τους επαγγελματίες υγείας, για τον κίνδυνο της σχετιζόμενης με τον καρκίνο θρόμβωσης και αυτό έγινε κυρίως προφορικά!
  • 71% των ασθενών με καρκίνο δεν γνωρίζουν ότι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμβωσης από το γενικό πληθυσμό!

Η 13η Οκτωβρίου κάθε χρόνο, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα για τη Θρόμβωση, με σκοπό να αναδείξει έναν σοβαρό και ταυτόχρονα εξαιρετικά υποτιμημένο κίνδυνο για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο στην πλειοψηφία του δεν έχει καμία απολύτως ενημέρωση και δεν αντιλαμβάνεται το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου. Σήμερα πλέον μία ιδιαίτερα δυναμική εκστρατεία αναπτύσσεται παγκοσμίως με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τόσο το κοινό όσο και την ιατρική κοινότητα, η οποία οφείλει να «ρίξει περισσότερο Φως» αυτόν τον ύπουλο εχθρό της υγείας και της ζωής.

Ο καρκίνος και οι διάφορες μορφές θεραπείας του, είναι γνωστό ότι αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση φλεβικής θρόμβωσης, σε ποσοστά έως και 5 φορές μεγαλύτερα από ότι στο γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, η σχετιζόμενη με τον καρκίνο Θρόμβωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου για τους ασθενείς με καρκίνο, μετά από την ίδια τη νόσο. Ως εκ τούτου πρόκειται για έναν υψηλό κίνδυνο για τους ασθενείς, οι οποίοι σύμφωνα με Ευρωπαϊκή έρευνα της ECPC, είναι από λίγο έως καθόλου ενημερωμένοι!

 

Η ECPC (European Cancer Patient Coalition), η Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο, στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για μία Ευρώπη που θα εξασφαλίζει για τους ασθενείς με καρκίνο ισότητα στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και έγκαιρη πρόσβαση στις νέες απαραίτητες γι αυτούς θεραπείες, αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή Ευρωπαϊκής Έρευνας για τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο θρόμβωση, σε έξι χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, η οποία έρχεται σε συνέχεια της 1ης δράσης με την οποία ετοιμάστηκε, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και υπάρχει διαθέσιμο σε 7 γλώσσες (και στην Ελληνική) Ειδικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους ασθενείς.

Με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός «Κειμένου Θέσεων» για τη σχετιζόμενη με τον Καρκίνο Θρόμβωση, αποφασίστηκε ότι είναι απαραίτητη η διενέργεια μίας έρευνας μεταξύ των ασθενών με καρκίνο, προκείμενου να αποτυπωθεί και να συνεκτιμηθεί το μέγεθος της ενημέρωσης και γνώσης των ασθενών για τη φλεβική Θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο, αλλά και να αναδειχθούν τα κενά στα οποία πρέπει να εστιάσουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Η έρευνα ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο στη Μεγάλη Βρετανία και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Ιούνιος – Αύγουστος 2018 με την οικονομική υποστήριξη της Leo Pharma ενώ οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Αγγλική εταιρεία ερευνών επί θεμάτων υγείας και κοινωνικής φροντίδας Quality Health Limited, υπό την επίβλεψη πολυμελούς ομάδας καθοδήγησης της ECPC. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε μόλις προχθές 13 Οκτωβρίου 2018 κατά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της θρόμβωσης. Στην έρευνα συμμετείχαν ασθενείς διαδικτυακά από όλη την Ευρώπη, ενώ υποστηρίχθηκε οργανωμένα από τα μέλη της ECPC, στη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, για τις οποίες ήταν διαθέσιμη στις Εθνικές γλώσσες.

Πραγματικά εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, τα οποία με μία πρώτη ανάγνωση καταδεικνύουν εμφανώς :

  • Εκτεταμένη έλλειψη αναγνώρισης του κινδύνου από τους ασθενείς
  • Έντονα κενά στην ενημέρωση και επαρκή πληροφόρηση από τους θεράποντες ιατρούς.

Συγκεκριμένα η έρευνα για τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο Θρόμβωση στη χώρα μας έδωσε την ακόλουθη εικόνα:

  • Μόλις 29% είναι το ποσοστό των ασθενών που γνωρίζουν ότι οι ασθενείς με καρκίνο έχουν υψηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν θρόμβωση από ότι ο γενικός πληθυσμός. Οι μισοί από αυτούς (49%), δήλωσε ότι δεν έχει επαρκή κατανόηση του κινδύνου της σχετιζόμενης με τον καρκίνο Θρόμβωσης (απαντήσεις : 1 – 4 στην κλίμακα 1(καθόλου) – 10 (πολύ))
  • Το 67% δήλωσε ότι γνωρίζει σε κάποιο βαθμό ότι η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης, ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 44% για την ακτινοθεραπεία
  • Το 16% δήλωσε ότι είχε υποφέρει από θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο
  • Μόλις το 8% του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έλαβαν ενημέρωση για τους κινδύνους θρόμβωσης που σχετίζονται με τον καρκίνο από τον γιατρό τους ή κάποιον επαγγελματία υγείας στο νοσοκομείο, η οποία ήταν κατά κύριο λόγο προφορική!
  • Το 50% των συμμετεχόντων είχαν ασθενήσει εντός της προηγούμενης πενταετίας, γεγονός που περιγράφει με ακρίβεια τις υφιστάμενες συνθήκες
  • Μόνο το 14% δήλωσε ότι έχει πλήρη επίγνωση του μεγέθους των κινδύνων θρόμβωσης που σχετίζονται με συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, ενώ μόνο το 21% ότι ο κίνδυνος έχει σχέση και αυξάνεται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα ίδια επίπεδα, με μικρές αποκλείσεις, κινούνται και τα αποτελέσματα της έρευνας και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και των επαγγελματιών υγείας εν γένει, σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να ανατραπεί η δυσοίωνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, με κεντρικό σύνθημα, «Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί», όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπτύξει δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο και θα επιδιώξει τη συνεργασία των Επιστημονικών Ιατρικών & Νοσηλευτικών  Εταιρειών, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την κατάρτιση ενός κοινού προγράμματος δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ιατρικής και νοσηλευτικής κοινότητας και τελικό στόχο, την πληρέστερη και ορθότερη ενημέρωση των ασθενών. Παράλληλα θα συνεχίσει να παρέχει υπεύθυνη ενημέρωση προς τους ασθενείς και τον πληθυσμό στη χώρας μας.