Επιλογή Σελίδας

Μία νέα έρευνα ξεκίνησε στην Ελλάδα.

Οι καρκινοπαθείς έχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν θρόμβωση –  περίπτωση που είναι γνωστή σαν θρόμβωση σχετιζόμενη με τον καρκίνο (CAT). Παρ’ όλα αυτά το θέμα παραμένει “πτωχό” σε σχετικές αναφορές, σπάνια συζητείται και πολλές φορές γίνεται λανθασμένη διάγνωση.

Η έρευνα της ECPC συγκεντρώνει τις απαντήσεις των ασθενών, ώστε να γίνει κατανοητό κατά πόσο οι καρκινοπαθείς είναι ενήμεροι για τις θρομβώσεις και πότε και από πού μπορούν να ενημερωθούν. Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στις συζητήσεις με τους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των καρκινοπαθών στο θέμα της  θρόμβωσης που συσχετίζεται με τον καρκίνο, έτσι ώστε οι κίνδυνοι και τα συμπτώματα να αντιμετωπίζονται καλύτερα.

Η έρευνα διεξάγεται από την ECPC (www.ecpc.org ) που είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή οργάνωση ομπρέλα καρκινοπαθών, εκπροσωπώντας πάνω από 400 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο  στην Ευρώπη και όχι μόνον.

Για να συμπληρώσετε την έρευνα, πατήστε κλικ εδώ: http://www.myonlinesurvey.co.uk/ecpc18co/el-gr/