Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, αποτελεί το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης οργανώσεων ασθενών με καρκίνο. Αριθμεί 48 οργανώσεις-μέλη από όλη την Ελλάδα, συνηγορώντας για όλους τους τύπους καρκίνου, κοινούς και σπάνιους, καθώς και παιδιατρικούς. Η ΕΛΛΟΚ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που διοικείται από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εμπειρία διαφορετικών τύπων καρκίνου και προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα.

Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2015 ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης οργανώσεων ασθενών με καρκίνο. Η ΕΛΛΟΚ λειτουργεί από το 2011 ως διαδικτυακή κοινότητα. Ξεκινώντας με 17 ιδρυτικά μέλη έχει πλέον φτάσει να αριθμεί 48 οργανώσεις-μέλη από όλη την Ελλάδα, συνηγορώντας για όλους τους τύπους καρκίνου, κοινούς και σπάνιους, καθώς και παιδιατρικούς.

Ιστορικό

Αποστολή της ΕΛΛΟΚ είναι η συνηγορία για τις πολιτικές και την έρευνα για τον καρκίνο. Ενώνοντας τις δυνάμεις της με όλα της τα μέλη και προωθώντας συνέργειες με την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καρκίνο, υποστηρίζει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των ογκολογικών ασθενών για την καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση τους στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα.

Οι στόχοι της ΕΛΛΟΚ είναι:

 • Να θέσει τον καρκίνο ως προτεραιότητα για ανάληψη δράσης στην εθνική και ευρωπαϊκή ατζέντα της πολιτικής υγείας.
 • Να συμβάλλει στην τροποποίηση των υφιστάμενων ή στη δημιουργία νέων νομοθετικών πολιτικών για τη βελτίωση της πρόληψης του καρκίνου, του προσυμπτωματικού ελέγχου, της θεραπείας, της αποκατάστασης και επανένταξης, της παρηγορικής φροντίδας, καθώς και της αξιοπρεπούς φροντίδας τέλους ζωής.
 • Να διασφαλίσει ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη και κατάλληλη πρόληψη, προσυμπτωματικό έλεγχο, κλινικές δοκιμές και θεραπευτικές επιλογές τελευταίας τεχνολογίας.
 • Να ενδυναμώσει και να εκπαιδεύσει ασθενείς με καρκίνο στην ανάληψη ενεργού ρόλου στη φροντίδα τους, στη διαμόρφωση εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής που επηρεάζει την πρόληψη και την περίθαλψη του καρκίνου, αλλά και την επιβίωση από την ασθένεια.
 • Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων-μελών της ΕΛΛΟΚ και μεταξύ αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανώσεων ασθενών με καρκίνο.
 • Να αναγνωρίσει τον αυξανόμενο αριθμό των επιζώντων του καρκίνου ως αποτέλεσμα της έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης, της καλύτερης περίθαλψης και θεραπείας, της έρευνας για θέματα επιβίωσης και της συνηγορίας για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Να ενισχύσει τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με αντίστοιχες οργανώσεις ασθενών με καρκίνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποστολή

Η στρατηγική της ΕΛΛΟΚ εστιάζει σε πέντε βασικούς πυλώνες:

 • Καρκίνος και πολιτικές υγείας: Άσκηση επιρροής στον σχεδιασμό των πολιτικών υγείας που σχετίζονται με τον καρκίνο, ώστε να τεθούν οι ασθενείς με καρκίνο και οι ανάγκες τους στο επίκεντρο
 • Συνηγορία: Στρατηγικές συνεργασίες με οργανώσεις και συλλόγους ασθενών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστημονικές εταιρείες, ερευνητικά ινστιτούτα, την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της φωνής των ασθενών
 • Ενημέρωση: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς, οι φροντιστές και οι οικογένειές τους, με στόχο να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε νέες θεραπείες και έγκαιρη, τελευταίας τεχνολογίας περίθαλψη για τον καρκίνο
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μελών: Ενδυνάμωση και υποστήριξη των οργανώσεων-μελών μας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την υγεία και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους
 • Έρευνα για τον καρκίνο: Ενίσχυση της συμμετοχής των ογκολογικών ασθενών στην έρευνα για τον καρκίνο, για τη βελτίωση της αντιμετώπισης του καρκίνου και της ποιότητας ζωής των ασθενών
  Η ΕΛΛΟΚ επενδύει σε συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καρκίνο. Έχει συνάψει σύμφωνα συνεργασίας με τα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικές εταιρείες της χώρας μας. Σε διεθνές επίπεδο είναι μέλος των Δικτύων All.Can International, UICC, PCE, WPCC και AΜR Network, Lymphoma Coalition, Europa Uomo, (BBMRI-ERIC) Stakeholder Forum Patients Pillar.

Στρατηγική

Αξίες

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η υγεία είναι κοινωνικό και θεμελιώδες δικαίωμα.

Η συλλογική δράση αλλάζει τον κόσμο προς το καλύτερο.

Η ολιστική προσέγγιση των αναγκών των ασθενών και η ενδυνάμωσή τους, καθώς και η ενσυναίσθηση από τους επαγγελματίες υγείας αποτελούν τη βάση της αποτελεσματικής περίθαλψης.

Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται καλύτερα μιλώντας ανοιχτά, χωρίς φόβο, με ειλικρίνεια και επιστημονική τεκμηρίωση.

Η συνεργασία ασθενών, ιατρών, περιθαλπόντων, ερευνητών και εκπροσώπων της βιομηχανίας υγείας στο πεδίο της έρευνας για τον καρκίνο θα έχει καλύτερα αποτελέσματα για τη θεραπεία των ασθενών, θέτοντας σε προτεραιότητα τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν κάθε θεραπεία.

Ο ενημερωμένος ασθενής μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας.

Η φωνή και η εμπειρία των ασθενών και των μελών μας πρέπει να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη.

Η διαφάνεια και λογοδοσία για τον εαυτό μας και τους άλλους είναι απαραίτητη.

Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ακεραιότητα και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων οφείλουν να διέπουν τη δράση μας και τη δράση των συνεργατών μας.