Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.00 – 15.00 Εγγραφές
15.00 – 15.05 Πρόγραμμα Ημέρας – Γιώργος Καπετανάκης
15.05 – 15.15  Καλωσόρισμα & Μήνυμα Καίτης Αποστολίδου, Προέδρου Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου
15.15 –  17.00 1η Ενότητα : Μειώνουμε την αναποτελεσματικότητα, βελτιώνουμε τις εκβάσεις – Πρωτοβουλία Αll.Can
Προεδρείο: Ελένη Πατσέα-Ελένη Ντελιοπούλου –Ιωάννης Σπηλιώτης
15:15 – 15.40    
“Τα οφέλη των Κλινικών Μελετών στην Ογκολογία”
Καθ. Μ.Α. Δημόπουλος-Πρύτανης ΕΚΠΑ –Κεντρική Ομιλία
15.40- 16.10 H διεθνής πρωτοβουλία Αll.Can
Shannon Boldon
16.10 – 16.30 Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων ως μοχλός βελτίωσης της περίθαλψης στον καρκίνο
Ελένη Ντελιοπούλου
16.30 – 17.00 Συζήτηση
17.00 – 17:30 Διάλειμμα
17:30 – 19:00 2η Ενότητα : Προβλήματα της θεραπείας του καρκίνου
Συντονιστές : Μιχάλης Νικολάου– Ευάγγελος Γιωτάκης –
I. Kαραϊτιανός
17.40 – 18.00 Οι νευρολογικές επιπλοκές της χημειοθεραπείας
Ανδρέας Αργυρίου
18.00 – 18.20 H διατροφή ως παράγων θεραπείας στον καρκίνο
Γιάννης Γκιουλμπασάνης
18.20 – 18.40 Οι διαταραχές του ύπνου στο καρκίνο
Ιωάννης Σπηλιώτης
18.40 -18.50 Αποτελεσματα έρευνας ΕCPC- 2018 για τη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο
Καίτη Αποστολίδου
18.50 -19.00 Η άποψη των ασθενών
Ζωή Γραμματόγλου
19.00 – 19.20 Ερωτήσεις στους ομιλητές
19:20 – 19.30 Συμπεράσματα – Κλείσιμο Ημέρας – Ελένη Ντελιοπούλου
20.30 – 22.30 Δείπνο
08.00 – 09.00 Εγγραφές
09:00 – 09:10 Πρόγραμμα Ημέρας – Ελένη Ντελιοπούλου
09.10 – 10.00 3η Ενότητα: Χαιρετισμοί/Μηνύματα για την Παγκόσμια Ημέρα
Συντονισμός:
Γ. Καπετανάκης
09.10 – 09.20 Χαιρετισμός Dr. Cary Adams – Πρόεδρος UICC
09.20 – 09.30 Ιωάννης Μπουκοβίνας – ΕΟΠΕ (TBC)
09.30 – 09.40 Γεώργιος Πισάκας -EEΑO
09:40 – 09.50 Ελένη Πατσέα –EEΠΑ
09.50 – 10.00 Ιωάννης Καραιτιανός – ΕΕΧΟ
10.00 – 11:10 4η Ενότητα: Πολιτικές υγείας για τον καρκίνο
Συντονιστές:
Αθαν. Βοζίκης – Kώστας Σταματόπουλος – Καίτη Αποστολίδου
10.00 – 10.20 Γιώργος Γιαννόπουλος – Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας
10.20 – 10.40 O ρόλος των Εθνικών Μητρώων Νεοπλασιών στη πολιτική για τον καρκίνο Marc van den Bulcke– Ηead Cancer Centre/ScienceSano/Belgium
10.40 – 11.00 Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τα μητρώα ασθενών Xavier Kurz – Head of Surveillance & Epidemiology Service/EMA
11.00 – 11.10 Eρωτήσεις στους ομιλητές
11.10 – 11.40 Διαλειμμα
11.40– 12.30 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΕΧΟ- Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
Ιωάννης Καραϊτιανός – Καίτη Αποστολίδου
12:30 – 13:45 5η Ενότητα: Η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) από τη πλευρά των ασθενών
Συντονιστές:
Βασίλης Μπαρμπoύνης – Ιωάννα Καραβάνα
12.40 – 12.50 Ο ρόλος των ασθενών στη νομοθεσία για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας
Δημήτρα Λίγγρη
12.50 -13.10 Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας
Αθανάσιος Boζίκης
13.10 – 13.30 Αξίες και πρότυπα για τη συμμετοχή πολιτών και ασθενών στην αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας
Καίτη Αποστολίδου
13.30 – 13.45 Ερωτήσεις προς τους ομιλητές
13:45 – 14:45 Γεύμα
14.45 – 16.00 6η Ενοτητα: Πολιτική για τον καρκίνο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο: Θέσεις των πολιτικών κομμάτων
Συντονισμός:
Γ. Καπετανάκης – Αιμίλιος Νεγκής
14.50 -15.00 Αθανάσιος Παπαδόπουλος Υπεύθυνος Τομέα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ
15.00 – 15.10 Βασίλης Οικονόμου Υπεύθυνος Τομέα Υγείας Ν.Δ.
15.10 – 15.20 Σωτήρης Ζώτος  Αναπλ. Υπεύθυνος Τομέα Υγείας ΚΙΝ.ΑΛ.
15.20 – 15.30 Γιώργος Λαμπρούλης Υπεύθυνος Τομέα Υγείας Κ.Κ.Ε. (TBC)
15.30 – 16.00 Ερωτήσεις προς τους ομιλητές
16.00 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.30 7η Ενότητα: Εξατομικευμένη ιατρική στον καρκίνο
Συντονισμός:
Παρασκευή Μιχαλοπουλου–Περικλής Τόμος – Ευαγγελία Ραζή
16.40 -17.00 Η εξατομικευμένη ιατρική είναι ήδη εδώ: πόσο εύκολη είναι η άσκηση της
Αννα Κουμαριανού
17.00 – 17.20 Τα βιο-ομοειδή στη θεραπεία του καρκίνου
Αγγελική Ρομποτή
17.20 – 17.40 Ερωτήσεις προς τους ομιλητές
17.40 – 18.30 Συμπεράσματα – Κλείσιμο ημέρας – Ελένη Ντελιοπούλου
09.00 – 11:00 Θέματα Οργάνωσης και λειτουργίας συλλόγων
09.00 – 09.10 «Προσέλκυση, καθοδήγηση, κίνητρα, βράβευση και διατήρηση εθελοντών»
Μαρία Παπακωνσταντίνου
09.10 – 09.20 Παρουσίαση εφαρμογής μητρώου μελών συλλόγου
Ευάγγελος Τσιακυρούδης

09.20 – 09.45

Θέσεις πολιτικής ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο
Ελένη Ντελιοπούλου – Ιωάννα Καραβάνα – Ζωή Γραμματόγλου – Παρασκευή Μιχαλοπούλου

09.45 – 11.00

Συζήτηση με τα μέλη μας

11.00 – 11.30

Διάλειμμα – light buffet

11:30 – 11.45

Κοπή Βασιλόπιττας

11:45 – 14.30

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Ημερήσια Διάταξη :
1. Απολογισμός Έργου 2018 – Έγκριση από το Σώμα (Γιώργος Καπετανάκης)
2. Οικονομικός Απολογισμός 2018 – Έγκριση από το Σώμα (Παρασκευή Μιχαλοπούλου)
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη από τη Γενική Συνέλευση
5. Πρόγραμμα Δράσης 2019 (Καίτη Αποστολίδου)
6. Οικονομικός Προϋπολογισμός (Παρασκευή Μιχαλοπούλου)

14:30 – 15:00

Κλείσιμο εργασιών