Επιλογή Σελίδας

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της 4ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών της μη κυβερνητικής μη κερδοσκοπικής ένωσης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Συλλόγων και Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΕΛΛΟΚ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΟΚ»

που εδρεύει στην Αθήνα, Σανταρόζα 1, ΤΚ 10564, ΑΦΜ 997126744, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ.154/30-06-2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 836 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/07/2016. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ΕΛΛΟΚ, καλούνται τα μέλη, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 2η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 πμ, σε αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Radisson Blu Park Athens, που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 ΤΚ 10682 στην Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019 και έγκρισή τους από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
 2. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019
 3. Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019 και έγκρισή της από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
 4. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 έως 31/12/2019.
 5. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης της ΕΛΛΟΚ για το έτος 2020 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
 6. Παρουσίαση του Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
 7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

Καίτη Αποστολίδου

Πίνακας Υποψηφιοτήτων

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η 4ηΕτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2020 στις 11.45 π.μ.στο ξενοδοχείο RadissonBluPark.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη ΕΤΓΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της ΕΛΛΟΚ  που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΛΛΟΚ που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

ΑΡΧΕΡΑΙΣΙΕΣ

Πίνακας Υποψηφίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, που αφορούν την Εκλογική διαδικασία της Γενικής μας Συνέλευσης της 2ηςΦεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και ενέκρινε τον πίνακα υποψηφιοτήτων. Συνολικά υπάρχουν 8 Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 Υποψηφιότητες για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ

1

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ

ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

“ΣΥΝΕΧΙΖΩ”Σύλ. Καρκ. & Φίλων Ν. Έβρου

3

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ, Ηράκλειο Κρήτης

4

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Συλ. Καρκ. ΠΙΕΡΙΑΣ

5

ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

Σύλλογος Καρκινοπαθών  ΛΑΡΙΣΑΣ

6

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος  ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

7

ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

8

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Πάτρας

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ

1

ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

2

ΚΑΜΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ, Συλ. Καρκ. Μυκόνου

3

ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

“ΣΥΝΕΧΙΖΩ” Συλ. Καρκ. & Φίλων Ν. Έβρου

Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες της ΕΤΓΣ μπορείτε να βρείτε  στα άρθρα 20 έως 25 του Καταστατικού, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά να μελετήσουμε και να συμβουλευτούμε για την πληρέστερη ενημέρωσή μας.

 

Πρόγραμμα Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 11:30 - 15:00

Ημερήσια Διάταξη :

 1. Απολογισμός Έργου 2019 – Έγκριση από το Σώμα

(Γιώργος Καπετανάκης)

 

 1. Οικονομικός Απολογισμός 2019 – Έγκριση από το Σώμα

(Παρασκευή Μιχαλοπούλου)

 

 1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

 

 1. Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη από τη Γενική Συνέλευση

 

 1. Πρόγραμμα Δράσης 2020

(Καίτη Αποστολίδου)

 

 1. Οικονομικός Προϋπολογισμός

(Παρασκευή Μιχαλοπούλου)

 

Εκλογές

Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δείτε και κατεβάστε υπό μορφή .PDF το πρακτικό κάνοντας κλικ εδώ

Οικονομικός Απολογισμός 2019

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το αρχείο του Οικονομικού Απολογισμού 2019 κάνοντας κλικ εδώ