Επιλογή Σελίδας

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022

Πρόγραμμα Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 / 12:00 – 14:30
  1. Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021 και έγκρισή τους από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

  2. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021

  3. Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021 και έγκρισή της από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

  4. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/12/2021

  5. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης της ΕΛΛΟΚ για το έτος 2022 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

  6. Παρουσίαση του Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2022 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

Οικονομικός Απολογισμός - Προυπολογισμός

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Απολογισμός Δράσης 2021

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Πρόγραμμα Δράσης 2022

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ