Κατάργηση της Ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τον έλεγχο του καρκίνου

Η ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ελεγχο του Καρκίνου καταργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ανακοινώθηκε πρόσφατα στα μέλη της ομάδας. Η Επιτροπή υπεράσπισε την απόφασή της, δηλώνοντας ότι το πράττει για να “δώσει μεγαλύτερη...