Επιλογή Σελίδας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στην Επιτροπή Φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εμπειρία του πιλοτικού σχεδίου της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση, στην οποία συμμετέχουν  ασθενείς απευθείας στην εκτίμηση των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων. Η έκθεση κατέληξε στο...