Επιλογή Σελίδας

Ανοικτή επιστολή προς τον J.C. Juncker – Η Συνεργασία της ΕΕ για την Υγεία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης

Η ECPC-European Cancer Patient Coalition υπέγραψε, μαζί με άλλες Eυρωπαϊκές Οργανώσεις Ασθενών, ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker. Στην επιστολή, οι οργανώσεις ασθενών εκφράζουν τις ανησυχίες τους  σχετικά με το μέλλον της...