Επιλογή Σελίδας

Η συμβολή της ECPC στη διαβούλευση του ΟΟΣΑ για την αειφόρο πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ενέκρινε τον Σεπτέμβριο του 2016 μια πρωτοβουλία “για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με την πρόσβαση σε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα”.  Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησe μια διαβούλευση με θέμα...