Επιλογή Σελίδας

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τη “Βελτίωση της Απασχόλησης για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις στην Ευρώπη”.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, εκπροσωπώντας στην πράξη και τη χώρα μας, ως η μόνη οργάνωση από την Ελλάδα, συμμετείχε στην κοινή Πρωτοβουλία των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Οργανισμών στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας και της απασχόλησης με στόχο τη “Βελτίωση της...