ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ : Ο αντίκτυπος των Big Data και της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Συστήματα Υγειονομικής Περίθαλψής της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της ECPC, Francesco De Lorenzo, συμμετείχε στην εκδήλωση I-COM (Ιταλικό Ινστιτούτο Ανταγωνιστικότητας) για την ψηφιακή υγεία. Ο αντίκτυπος των BIG DATA και της Τεχνητής Νοημοσύνης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ, ηταν το αντικείμενο της...