Επιλογή Σελίδας

4η Ενότητα: Σχέση γιατρού-ασθενούς στην ογκολογία: Μια σχέση ζωής
«#Το όνομα μου είναι…»: βοηθά τους νέους ογκολογους η εκπαίδευση που πήραν να νοιώσουν συμπόνοια για τον πάσχοντα;
Μιχάλης Νικολάου – Ογκολόγος-Πρόεδρος ONEO

4η Ενότητα: Σχέση γιατρού-ασθενούς στην ογκολογία: Μια σχέση ζωής
Tι περιμένει ο ογκολογικός ασθενής από το γιατρό του; Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι γιατροί για να επικοινωνήσουν με τον ογκολογικό ασθενή;
Καθ. Χρήστος Λιονής – Καθ. Παν. Κρήτης ONEO

4η Ενότητα: Σχέση γιατρού-ασθενούς στην ογκολογία: Μια σχέση ζωής

4η Ενότητα: Σχέση γιατρού-ασθενούς στην ογκολογία: Μια σχέση ζωής
Όταν η ασθένεια δεν είναι μόνον καρκίνος, αλλά σπάνιος καρκίνος..
Μαρία Γαζούλη – Βιολογος

4η Ενότητα: Σχέση γιατρού-ασθενούς στην ογκολογία: Μια σχέση ζωής
ασθενείς μιλούν για τη σχέση τους με το γιατρό τους
Aγγελική Στεφανάκη