Επιλογή Σελίδας

Video 1ου Συνεδρίου ΕΛΛ.Ο.Κ

5η Ενότητα:Hγεσία και αριστεία στη διακυβέρνηση των οργανώσεων ασθενών

5η Ενότητα:Hγεσία και αριστεία στη διακυβέρνηση των οργανώσεων ασθενών
Συντονίστρια: Μαρία Δήμου – Μentoring & Coaching

5η Ενότητα:Hγεσία και αριστεία στη διακυβέρνηση των οργανώσεων ασθενών
Ζωή Γραμματόγλου – ιδρυτικό μέλος & Πρόεδρος Κ.Ε.Φ.Ι.

5η Ενότητα:Hγεσία και αριστεία στη διακυβέρνηση των οργανώσεων ασθενών

5η Ενότητα:Hγεσία και αριστεία στη διακυβέρνηση των οργανώσεων ασθενών
Μαρία Δήμου Συμπεράσματα

5η Ενότητα:Hγεσία και αριστεία στη διακυβέρνηση των οργανώσεων ασθενών
Ελένη Ντελιοπούλου ιδρυτικό μέλος & αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος Συλλογου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν.Θεσσαλονίκης