Κοινωνική Δράση

Κίνηση για ζωή: Online προγράμματα άσκησης για άτομα με εμπειρία καρκίνου

Το “Κίνηση για ζωή” είναι μία πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ που περιλαμβάνει μια σειρά από προγράμματα διαδικτυακών συνεδριών διαφορετικών τύπων άσκησης ειδικά σχεδιασμένων για ασθενείς με εμπειρία καρκίνου.

Αναγνωρίζοντας την ευεργετική επίδραση της άσκησης στην ποιότητα ζωής και την ευεξία των ατόμων με καρκίνο, η ΕΛΛΟΚ υλοποιεί τη δράση με τη συνεργασία εξειδικευμένων φορέων, που υλοποιούν προγράμματα ασκήσεων Πιλάτες, Τσι Γκονγκ, Λειτουργικής Γυμναστικής, Face Yoga και Γελωτοθεραπείας, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την πρωτοβουλία δασκάλων ΤσιΓκονγκ “ΜΑΖΙ” (Τσι γκονγκ), την Αρετή Καφαντάρη (Face Yoga), την Ελπίδα Τσίντσιφα και τη Νένα Ανεστοπούλου από το North Academy of Fitness (Pilates & Ορθοσωμική), το Moov Exclusive Fitness Studio (Λειτουργική γυμναστική), την Ηλιάνα Κυνηγοπούλου από το BEALIVE (Γελωτοθεραπεία), τη Χριστίνα Πετροπούλου (Yoga) και την Ακριβή Γεωργάκη (Αναπνοές-Τεχνικές χαλάρωσης).

Η τρίτη φάση του προγράμματος “Κίνηση για ζωή” ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2024. 

Μείνετε συντονισμένοι για νέες εγγραφές από Σεπτέμβρη! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΛΛΟΚ στο τηλέφωνο: 210 7710335 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 18.00)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δείτε το αρχείο εδώ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Δείτε εδώ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate Α.Ε., υλοποιεί από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι και σήμερα, και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, πρόγραμμα φιλοξενίας ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για τη θεραπεία τους.

Η διαμονή σε έτοιμα προς χρήση, επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα είναι δωρεάν για τους ασθενείς και έναν συνοδό τους και αφορά κυρίως άτομα που προβλέπεται να έχουν μακροχρόνια διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα εξασφάλισης στέγης, ενώ δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα.

Τα διαμερίσματα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, παραδίδονται κάθε φορά προς χρήση στους ωφελούμενους,  αφού πρώτα απολυμανθούν και αφού έχει απαραιτήτως προηγηθεί προγραμματισμός της διαμονής των ενδιαφερομένων ασθενών από το γραφείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους οι ασθενείς λαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη από Κοινωνική Λειτουργό, η οποία υποδέχεται τα αιτήματά τους και μεριμνά για τη διασύνδεσή τους με άλλους φορείς και οργανώσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Από την αρχή του προγράμματος, τον Ιούνιο του 2020, μέχρι το τέλος του 2023, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 330 ασθενείς και 304 συνοδοί τους, ενώ το καλοκαίρι του 2021 βραβεύτηκε για την προσφορά του.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας, προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2024. Τα προς διάθεση διαμερίσματα είναι συνολικά είκοσι έξι (26): δεκατρία (13) στην Αττική, οχτώ (8) στη Θεσσαλονίκη και πέντε (5) στην Πάτρα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αναγκαία δικαιολογητικά για τον/την ασθενή

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Εκκαθαριστικό
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ κύριας κατοικίας
  • Βεβαίωση γιατρού σχετικά με τον λόγο και τη διάρκεια της φιλοξενίας του ασθενή (αριθμός θεραπειών/ημέρες εξετάσεων)
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης μόνιμης κατοικίας στην περιοχή φιλοξενίας

Αναγκαία δικαιολογητικά για τον/τη συνοδό

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Στοιχεία φυσικού προσώπου (εκτύπωση από το Taxisnet του άνω τμήματος του εκκαθαριστικού που παρέχει στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία του/της και τον ΑΦΜ του/της. Αν ο συνοδός είναι ο/η σύζυγος, αρκεί και ένα αποδεικτικό ΑΦΜ).

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ΕΛΛΟΚ στο e-mail home@ellok.org προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία φιλοξενίας.

Δικαιολογητικά φιλοξενίας για κάθε διαμέρισμα

Ο φιλοξενούμενος και ο συνοδός του υπογράφουν:

  • το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης του Διαμερίσματος (στην έναρξη της χρήσης) και
  • το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής (στο τέλος της χρήσης)
  • τη Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την ολοκλήρωση της φιλοξενίας ο/η ασθενής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη διαμονή του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας αξιολόγησης φιλοξενίας. Η φόρμα είναι ανώνυμη και η συμπλήρωσή της θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στη συνολική αποτίμηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που τυχόν παρουσιάστηκαν.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Τα διαμερίσματα παραχωρούνται με προτεραιότητα και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και τη διαθεσιμότητά τους. 

Ο/η ασθενής, αφού έρθει σε επικοινωνία με την ΕΛΛΟΚ, θα πρέπει προ της έναρξης φιλοξενίας του/της να έχει υποβάλει ηλεκτρονικά στην ΕΛΛΟΚ όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

Το συνολικό διάστημα φιλοξενίας κάθε ασθενή και του/της συνοδού του/της δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το διάστημα της συνολικής θεραπείας του/της, όπως αυτό έχει οριστεί από το θεράποντα ιατρό. 

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους καθώς και ο φορέας υλοποίησης (ΕΛΛΟΚ) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου, την οποία έχουν αμφότερες υπογράψει κατά την έναρξη της φιλοξενίας στο διαμέρισμα, όπως και με τις διατάξεις των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής.

Οι φιλοξενούμενοι συμφωνούν να παράσχουν στην ΕΛΛΟΚ τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, αρ. δελτίου ταυτότητας). Η ΕΛΛΟΚ χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των φιλοξενουμένων με απόλυτη εχεμύθεια, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τον Γ.Κ.Π.Π.Δ. (GDPR) μέτρα. Για το λόγο αυτό, υπογράφει σχετική δήλωση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω στοιχεία στη σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου.

Πρόγραμμα Εικαστικής Ψυχοθεραπείας CAre Art

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συνεργάζεται με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης – MOMus και την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) σε ένα πρόγραμμα εικαστικής ψυχοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς, με τίτλο CAre Art.

Οι κύκλοι εργαστηρίων εικαστικής ψυχοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς πραγματοποιούνται στον χώρο του MOMus – Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, στην Προβλήτα Α’, στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

Στόχος των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες/ουσες με την υποστήριξη της εικαστικής ψυχοθεραπεύτριας να εκφράσουν και να επεξεργαστούν μέσω εικαστικών δημιουργιών και φωτογραφίας προσωπικές σκέψεις, βιώματα και συναισθήματα.

Πυρήνας των εργαστηρίων είναι τα έργα των εκθέσεων που φιλοξενούνται στον χώρο του μουσείου, καθώς και έργα από τις συλλογές και τα αρχεία του. Το περιεχόμενο της κάθε συνάντησης προκύπτει μετά από διερεύνηση των προσωπικών αιτημάτων των συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα. Κάθε συνάντηση ξεκινά με μία σύντομη ξενάγηση σε επιλεγμένα έργα της τρέχουσας έκθεσης στον χώρο. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες δημιουργούν το δικό τους έργο έχοντας ως αφορμή τις αφηγήσεις που θα προκύψουν από την επαφή με τα έργα τέχνης καθώς και τα προσωπικά τους αιτήματα με στόχο να εκφράσουν και να διαχειριστούν συναισθήματα και σκέψεις.

Το MOMus εδώ και αρκετά χρόνια υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση και την κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής έχει ήδη υλοποιήσει μεγάλο αριθμό ιδιαίτερα επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων
συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εικαστικής ψυχοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς τα οποία έτυχαν θερμής υποδοχής και αξιολογήθηκαν θετικά από τους συμμετέχοντες.

To πρόγραμμα Care Art από τον Ιανουάριο του 2024 αποτελεί τη συμμετοχή του MOMus στο καινοτόμο πρόγραμμα «Πολιτιστική Συνταγογράφηση ως εναλλακτική αγωγή στην ψυχική υγεία» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο επιχειρεί να εισάγει την Τέχνη ως θεραπεία στην Ψυχική Υγεία στη χώρα μας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος:
Ιωάννα Βογιατζή, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια
Μαρία Κεχαγιόγλου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης MOMus
Μαρία Κοκορότσκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης MOMus

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.momus.gr/news/care-art-23/

Συνεργαζόμενοι φορείς:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δείτε το αρχείο εδώ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Δείτε εδώ.

Το Υπουργείο Υγείας, οργανώνει από το 2015 το πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ενεργού και υγιούς γήρανσης μέσω της προστασίας των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, της ενδυνάμωσης της αυτόνομης διαβίωσης, της κοινωνικής συμμετοχής, της ένταξης και ενίσχυσης του ρόλου τους σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Το πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ για το 2018 έχει ως θέμα την πρόληψη των καρκίνων του πεπτικού συστήματος (παχέος εντέρου, στομάχου, παγκρέατος) και η ΕΛΛΟΚ μαζί με άλλους εμπλεκόμενους φορείς έχει προσκληθεί, να καταθέσει προτάσεις υλοποίησης, της εκστρατείας ενημέρωσης.

Η δημογραφική γήρανση καθώς και η αύξηση της συχνότητας της εμφάνισης του καρκίνου μέχρι το έτος 2030, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΟΥ, δημιουργούν την ανάγκη για προγράμματα όπως η ΗΠΙΟΝΗ, δεδομένης της τάσης δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη.  Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών αποτελούν το 19,2% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα το 21,3%, ο δε αριθμός άνω των 80 ετών  αυξάνεται ταχύτατα. Η γήρανση του πληθυσμού έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των νόσων φθοράς και του καρκίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των καρκίνων διαγιγνώσκονται σε ηλικιωμένα άτομα, μεταξύ 65-74 ετών και αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα,  ενώ άνω σε άτομα άνω των 75 ετών τη δεύτερη.

Η ζήτηση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα στις ηλικίες αυτές είναι πολύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλικίες. Η δε επιβάρυνση των Συστημάτων Υγείας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα από τη ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη των ηλικιωμένων συνεχίζει να είναι αυξητική. Το 50% των χρησιμοποιούμενων νοσοκομειακών κλινών αντιστοιχεί σε άτομα άνω των 70 ετών, ενώ το 25% αυτής της ηλικιακής ομάδας στις δυτικές κοινωνίες λαμβάνει  περισσότερα από 5 φάρμακα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και τα Συστήματα Υγείας κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων των ηλικιωμένων. Η θέσπιση προγραμμάτων υγιούς και ενεργού γήρανσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλων από τις  χώρες μέλη είναι στην ανωτέρω κατεύθυνση. Ο ΠΟΥ θέσπισε την  1η Οκτωβρίου κάθε έτους ως Διεθνή Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας, δηλαδή ως ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες αλλά και για την προσφορά των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία.

Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας ως συνεργαζόμενος φορέας με διάφορες δράσεις και το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Καρκίνος του Παχέος Εντέρου

Αποτελεί έναν από τους συχνότερους τύπους νεοπλασιών στους άνδρες και τις γυναίκες μετά την ηλικία των 65 ετών και την τρίτη αιτία θανάτου στις δυτικού τύπου κοινωνίες. Σε ένα ποσοστό σχετίζεται με την κληρονομικότητα σε συγγενείς πρώτου βαθμού, ιδιαίτερα αν επισυμβαίνει σε άτομα κάτω των 50-60 ετών.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων προέρχεται από την κακοήθη εξαλλαγή αδενωματωδών πολυπόδων του εντέρου που μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ετών. Η αφανής απώλεια αίματος με τα κόπρανα είναι πολλές φορές το πρώτο σύμπτωμα ενώ μεγάλες αιμορραγίες, αποφρακτικά συμπτώματα (ειλεός) και σπανιότερα διάτρηση και περιτονίτιδα αποτελούν ενδείξεις προχωρημένου σταδίου της νόσου.

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της ανίχνευσης της αφανούς αιμορραγίας στα κόπρανα και κυρίως με την προσυμπτωματική διενέργεια κολονοσκόπησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με χρόνο έναρξης το 50ό έτος, με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Στις περιπτώσεις της έγκαιρης διάγνωσης, η χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία εφόσον απαιτούνται, δίνουν ίαση σε ποσοστό από 70-85%.

Καρκίνος του Στομάχου

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σαφής μείωση της επίπτωσής του στις δυτικού τύπου κοινωνίες, με την κορύφωσή της να εντοπίζεται στην έβδομη δεκαετία της ζωής. Διατροφικοί παράγοντες (αλάτι, καπνιστά, παστά, κ.ά.), η μόλυνση από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, η παχυσαρκία και το κάπνισμα, θεωρούνται ενοχοποιητικοί παράγοντες.

Είναι ένας ύπουλος τύπος νεοπλασίας, που όταν δώσει συμπτώματα, όπως πόνο στο επιγάστριο, απώλεια βάρους, εμέτους, ναυτία, αναιμία και τέλος ψηλαφητό όγκο στην κοιλιά, είναι συνήθως σε προχωρημένο στάδιο που δεν επιτρέπει τη ριζική χειρουργική αντιμετώπιση και η πρόγνωσή του είναι πάρα πολύ δυσμενής.

Αντίθετα, όταν γίνεται πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου και κατά συνέπεια, ριζική χειρουργική αντιμετώπιση με γαστρεκτομή, μπορεί να έχουμε πενταετή επιβίωση που φτάνει το 90-95% των περιπτώσεων.

Καρκίνος Παγκρέατος

Μία νεοπλασία επίσης που σχετίζεται με την τρίτη ηλικία, που παρουσιάζεται σε αυξημένη συχνότητα τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα μας. Δυστυχώς, δεν έχει πρώιμα συμπτώματα που να επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωσή του και συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένα στάδια δίνοντας μη ειδικά συμπτώματα, όπως είναι πόνος στο επιγάστριο με αντανάκλαση στη μέση ή στην πλάτη, ίκτερος, απώλεια βάρους, έμετοι, κλπ.

Μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του παγκρέατος περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την δίαιτα πλούσια σε κόκκινο κρέας και λιπαρά, το σακχαρώδη διαβήτη, τη χρόνια παγκρεατίτιδα, το οικογενειακό ιστορικό κ.ά. Δυστυχώς, η διάγνωση γίνεται σε προχωρημένα στάδια της νόσου με τη συνύπαρξη μεταστάσεων (70-80% των περιπτώσεων) και συνήθως δεν επιτρέπει την χειρουργική αντιμετώπιση. Παρ’ όλα αυτά τις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη εξέλιξη στη χειρουργική του καρκίνου του παγκρέατος η οποία επιτρέπει ριζική αντιμετώπιση με χαμηλά ποσοστά περιεγχειρητικής θνητότητας (κάτω από 5%) και ελπιδοφόρα επιβίωση.

Δείτε τον Εθνικό Οδηγό Διατροφής για άτομα άνω των 65: (pdf 1, 2, 3, 4)

Δείτε το video του προγράμματος: 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δείτε το αρχείο εδώ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Δείτε εδώ.